skip to Main Content

Jäälin asukasyhdistys ry:n lausunto Näppärinkankaan asemakaavan kaavaluonnoksesta (564-2475 Näppärinkangas)

Oulun kaupunki on asettanut Näppärinkankaan asemakaavan kaavaluonnoksen nähtäville palautteen antamista varten (yhdltk 5.4.2022 § 222). Jäälin asukasyhdistys ry kiittää tästä mahdollisuudesta ja haluaa tuoda esille seuraavaa. Yleistä Jäälin alueen kasvusuunnite on ollut hyvin maltillinen, vaikka alueen hiljattain peruskorjatussa ja laajennetussa…

Lue lisää
Back To Top