skip to Main Content

Jäälissä on erinomaiset puitteet ja mahdollisuudet
talviliikunnan harrastamiselle!

Hiihtäminen ja erämaalatu

Jäälin keskustasta lähtee kaupungin ylläpitämä hiihtolatu, mistä erkaantuu Jääliläisten ylläpitämä erämaalatu kohti Koitelia.

Back To Top